PHONG ĐỘ & QUYÊN RŨ

Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên Zoom

Nếu bị lỗi, hãy mở ứng dụng Zoom, chọn "Join / Tham gia cuộc họp". Sau đó nhập ID lớp học: 852 8568 4288

© Seloman All rights Reserved